Burger Kiểu Mỹ

Tua xuống

Burger Kiểu Mỹ là món ăn yêu thích của Iron Man. Sau khi coi ENDGAME mình quyết định làm video này một phần để cảm ơn những đóng góp của Robert Downey Jr. và nhân vật Iron Man trong suốt thời gian qua, và vì đây cũng là món mình rất thích, cách làm cũng đơn giản nữa.